Arbete via telefon och dator

Hur skulle möjligheterna se ut för att arbeta från utlandet istället för på plats i Sverige? Fungerar det att göra med hur de flesta arbeten ser ut idag, eller är det något som skulle hindra?

Många idag har flexibla arbeten. Det går att arbeta hemma istället för att vara på plats. Det går att vara kompensationsledig och istället arbeta in tiden på kväll eller helg istället. Många arbeten sker dessutom via datorer eller med papper och penna. Med detta så går tanken till om det istället inte är möjligt att kunna sköta arbetet helt från utlandet istället.

Arbeta utomlands

Att ha en fysisk arbetsplats idag innebär för många egentligen bara någonstans att samlas alla kollegor emellan. Men så som det ser ut så sitter sedan alla själva med sin dator framför sig och sedan ses alla för lunch gemensamt. Med denna fakta så innebär det egentligen att ett kontor inte alltid är nödvändigt. Det ger en plats för gemenskap, men till alla andra arbetsuppgifter behövs enbart kommunikationsredskap.

Dator och telefon är grundläggande på många arbetsplatser. Med dessa två redskap går det att hålla kontakt, och snabb sådan, men de kontakter som är nödvändiga. Det går även att både via telefonen och datorn att video-chatta om det skulle vara nödvändigt, då är båda parter i realtid för att kommunicera även via kroppsspråk eller om det är något som behöver visas upp i realtid.

Sammantaget av ovanstående faktorer innebär det att kontor för många egentligen är överflödiga. Är det då nödvändigt egentligen att lägga pengar på lokalhyra? Kan det vara mer värdefullt att alla arbetar från distans, där alla mår som bäst, och att sedan samlas de gånger per år då det är meningsfullt? Kontakt kan ändå hålla via telefon och dator, är det nödvändigt med mer kontakt än så? För många företag skulle det vara ett bra upplägg, så även för individer för att få ihop sin vardag bättre. Kanske är det dit framtiden med all dess teknologi är på väg?